Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 57-58 Rapport obesvarade motioner och medborgarförslag

Kommunstyrelsen har lämnat över två rapporter om obesvarade motioner och medborgarförslag till kommunfullmäktige. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska detta göras två gånger per år.

Obesvarade motioner

  • Harry Bouveng (M) har inkommit med motion om införande av utmaningsrätt i Nynäshamn. Kommunfullmäktige beslutade den 15 januari 2014 att återremittera motionen. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
  • Turid Rosenlund (-) har inkommit med en motion om presenter och julklappar som hjälper. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
  • Antonella Pirrone (KD) har inkommit med en motion ”Det ska vara lätt att göra det rätt” om källsortering. Yttrande över motionen har inkommit från AB Nynäshamnsbostäder. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
  • Lena Dafgård (SN) har inkommit med en motion om revidering av policy för representation. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.

Sidan kommer att uppdateras med samtliga medborgarförslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga rapporterna till handlingarna.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp