Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 55 Utökad borgensram för SRV Återvinning AB

För att öppna för tänkbarhet att SRV ska kunna låna pengar av Kommuninvest behöver ett allomfattande borgensbeslut tas.

SRV återvinning AB ägs gemensamt av fem kommuner på Södertörn. Nynäshamns kommun äger 2,25 procent. SRV återvinnings styrelse har tagit beslutet att föreslå hos ägarna om kommunal borgen för 69 miljoner kronor för köp av mark som idag arrenderas av Huddinge kommun. Sedan tidigare går Nynäshamn och de övriga kommunerna i borgen för SRV:s bankfinansiering.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

  • Besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för SRV Återvinning AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 2 722 500 kronor, jämte därpå löpande ränta.
  • Borgensavgift ska årligen utgå på utestående belopp motsvarande Nynäshamns kommuns ägarandel och i enlighet vid för var tid gällande beslut om borgensavgifter i Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp