Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 52 Interpellationsbehandling

Under sammanträdet den 9 april 2014 väcktes två interpellationer. En av Harry Bouveng (M) och en av Agneta Tjärnhammar (M). Tre interpellationer besvarades under kvällen.

Harry Bouveng (M) ställde en interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Anna Ljungdell (S) om för stort vinstuttag från Nynäshamnsbostäder.

Lena Dafgård (SN) ställde en interpellation till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Daniel Adborn (FP) om centrumutvecklingen i Ösmo.

Lena Dafgård (SN) ställde en interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Anna Ljungdell (S) om kommunens mål om folkökning på en till två procent.

Samtliga tre interpellationer besvarades under sammanträdet den 9 april 2014.

Två nya interpellationer väcktes även under sammanträdet och kommer att besvaras under nästa kommunfullmäktige.

Harry Bouveng (M) inkom med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande, Anna Ljungdell (S) om kollektivavtal för sommarjobben.

Agneta Tjärnhammar (M) inkom med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande, Anna Ljungdell (S) om ombudsersättare.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att anse interpellationerna vara besvarade. De tre interpellationer som inte behandlades tas upp vid nästa sammanträde.


Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp