Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 116-117 Rapport över obesvarade motioner och medborgarförslag

Två gånger varje år ska kommunfullmäktige redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt.

§ 116 Rapport över obesvarade motioner

Följande motioner, som har inkommit till och med den 8 september 2014, har inte beretts färdigt av kommunstyrelsen:

 • Lena Dafgård (SN) inkom med en motion beträffande revidering av policy för representation.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

Överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

§ 117 Rapport över obesvarade medborgarförslag

Följande medborgarförslag har nämnderna inte rapporterat som färdigbehandlade:

Kultur- och fritidsnämnden

 • Medborgarförslag om breddning och upprustning av boulebanan i Ösmo centrum.

Barn- och utbildningsnämnden

 • Medborgarförslag om gräsplan vid Viaskolan.
 • Medborgarförslag om arvode till ledamöter i ungdomsfullmäktige.
 • Medborgarförslag om inköp av leksaker till förskolorna.
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:
 • Medborgarförslag om återvinningscentral i Ösmos norra delar.
 • Medborgarförslag om fler papperskorgar i Ösmo.
 • Medborgarförslag om möjlighet att ställa undan hela möbler, sängar, kaffekokare med mera vid SRV återvinning AB.
 • Medborgarförslag om att bygga en gång/cykelbana mellan Kalvö industriområde och Solberga.
 • Medborgarförslag om att sätta upp informationsskyltar med historik och bilder vid ett antal platser och byggnader i Nynäshamns tätort.
 • Medborgarförslag om att installera en toalett i Stadsparken.
 • Medborgarförslag om att öppna en parkeringsplats på Svandammsskolans gård under helger och skollov.
 • Medborgarförslag om att komplettera de träningsredskap som finns i Svandammsparken och utmed Strandvägen med ett utegym i trä i Stadsparken.
 • Medborgarförslag om att upprusta hälsoslingan i Ösmo.
 • Medborgarförslag om att skynda på processen att förtäta Ösmo genom att erbjuda tomter för eget byggande.
 • Medborgarförslag om att sänk hastigheten till 20 km på Ringvägen/Strandvägen.
 • Medborgarförslag om att förbättra möjligheterna att parkera på Trehörningen.

Kommunstyrelsen

 • Medborgarförslag gratis broddar, återremiss.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

Överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp