Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 110 Försäljning av Svärdsö gård

Kommunen vill sälja sådana fastigheter som inte behövs i den kommunala verksamheten och Svärdsö gård är en sådan fastighet.

Det handlar om fastigheten Svärdsö 7:24, som består av den bebyggda delen av Svärdsö gård.  Ett köpekontrakt är upprättat och är villkorat av kommunfullmäktiges beslut om godkännande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Godkänna försäljningen av Svärdsö gård enligt upprättat köpekontrakt.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp