Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 108 AB Nynäshamnsbostäder med dotterbolag – försäljning av Ribban 15 avseende bostadsrättsombildning

Boende i hyresrätterna i Ribban 15 har bildat en bostadsrättsförening och har förhandlat med Nynäshamnsbostäder, som är ägare, om att få köpa fastigheten och ombilda till bostadsrätter. Under förra sammanträdet
återremitterades ärendet.

AB Nynäshamnsbostäder har beslutat att be om ett godkännande från kommunfullmäktige att få sälja fastigheten. Nynäshamnsbostäder ägs av Nynäshamns kommun.

Under mandatperioden har drygt 500 lägenheter sålts.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Godkänna AB Nynäshamnsbostäders försäljning enligt Aktieöverlåtelseavtalet den 2 juli 2014, kompletterat med tilläggsavtal september 2014.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp