Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 18 Interpellationsbehandling

Jan-Ove Andersson (SD) inkom med en interpellation den 20 december 2016 om fuktskadade byggnader. Interpellationen är ställd till miljö- och samhällsbyggnads-nämndens ordförande Daniel Adborn (L).

Jan-Ove Andersson (SD) skriver i sin interpellation att kommunen under de senaste åren tvingats stänga ner flera fastigheter på grund av mögelskador. När fastigheterna stängts har kommunen istället hyrt modulbyggnader under långa perioder, vilket har blivit väldigt kostsamt för kommunen. Jan-Ove Andersson (SD) ställer bland annat frågan hur tidsplanen ser ut för permanenta lösningar.

Daniel Adborn (L) har skriftligen besvarat de tre frågor som Jan-Ove Andersson (SD) ställer i interpellationen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att:

Anse interpellationen vara besvarad.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Andra ärenden i detta kommunfullmäktigemöte

Det ärende du nu ser är det som är blåmarkerat

Sidan granskad 2017-02-13
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp