Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 131-133 och 135 Inkomna ärenden, meddelanden och medborgarförslag

Här redovisas de ärenden, meddelanden och medborgarförslag som inkommit till sammanträdet. 

§ 131 Inkomna ärenden

Inkommen skrivelse om trafiksituationen efter väg 225 från Bernt Wåhleman till gruppledarna i kommunfullmäktige.

§ 132 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag har inkommit från Gun Axelsson om att bygga en egenmatsal till eleverna i Sunnerbyskolan. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit om möjlighet för de som fått fysisk aktivitetpå recept att träna i Ösmo simhall. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Kalle Gärdek och Jesper Kaarlenkaskiom inomhusskatepark m m. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Annalena Olofsdotter om tillgång tillbrevlåda och bussförbindelser i Kalvö industriområde. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutandrätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Pär Knutsson om att bygga enhinderbana för att kunna träna styrka, snabbhet och balans. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutandrätten för medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Lillemor Östergren om att införskaffa endammsugare för att ta upp fimpar som slängs. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Jeanette Norén om en bättretrafiklösning av korsningen Teknikervägen – Nynäsvägen. Kommunstyrelse-förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnads-nämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Birgitta Larsson om att avgränsa en delav fotbollsplanen vid Sandskogsvägen till en hundrastgård. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden.

§ 133 Meddelanden

Socialnämnden har den 23 augusti 2016 Son § 81 tagit beslut om rapport av ej verkställda beslut kvartal 2 2016. Kommunfullmäktige i Huddinge kommun har den 13 juni 2016 § 7, beviljat ansvarsfrihet för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2015.

Socialnämnden har den 23 augusti 2016 Son §82 beslutat att godkänna reviderad utredning avseende boende, behandling och sysselsättning för personer med missbruksproblem/psykisk sjukdom.

§ 135 Valärenden

Agneta Tjärnhammar (M) presenterade Moderaternas nomineringar.

Två ersättare i barn- och utbildningsnämnden: Jimmy Norell (M) och Eva-Lena Nordberg (KD)

Ersättare för avlidne Johnny Pettersson i kommunrevisionen: Bernt Högberg (M).

Jan-Ove Andersson (SD) presenterade Sverigedemokraternas nomineringar.

Ersättare i socialnämnden: Emilia Orpana (SD). Ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Clarence Linde (SD).

Samtliga valdes in av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

All information lades till handlingarna.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-09-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp