Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 129 Svar på motion om att anpassa barngruppernas storlek i förskolan

Harry Bouveng (M), Maria Gard Günster C och Antonella Pirrone (KD) har inkommit med en motion som föreslår att förskolans barngrupper ska begränsas och inte överstiga 18 barn per grupp. Detta ska bara få överskridas med en tydlig skrivning som motiverar beslutet av pedagogiska skäl.

Motionärerna anser att förskolans verksamhet ska skötas av professionen och vila på Skolverkets rekommendationer med barnens bästa som ledstjärna.

De yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att om förskolans barngrupper överstiger 18 barn per grupp ska det införas en skrivning som motiverar beslutet av pedagogiska skäl.

De yrkar också på att kommunfullmäktige ger bern- och utbildningsnämnden i uppdrag att tillse att förskolans barngrupper anpassas i enlighet med motionens intentioner.

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar i ett yttrande att enligt skollagen ska huvudmannen se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek, och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Anse motionen besvarad i den del som gäller att barngruppens sammansättning ska styras av barnens bästa.

Avslå motionen i den del som gäller att i de fall antalet barn i en barngrupp överstiger 18 barn ska det införas en skrivning som motiverar beslutet av pedagogiska skäl.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet då tiden inte räckte till.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-09-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp