Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 128 Svar på motion om hanteringen av sjötrafikens avfallsvatten

Jan-Ove Andersson (SD) och Clarence Linde (SD) har inkommit med en motion om att lämplig nämnd ser över möjligheter att ta hand om sjötrafikens avfallsvatten på annat sätt.

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att ge lämplig nämnd i uppdrag att:

Utreda förutsättningar, kostnader och miljövinster samt finansieringsmöjligheter för att erbjuda fartygstrafiken gratis deponimöjligheter för svartvatten.

Utifrån resultat av ovanstående utredning projektera och genomföra införandet av gratis deponering av svartvatten i Nynäshamns hamnanläggningar.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att kommunen sedan flera år har samarbetat med Stockholms Hamnar för att lösa problemet med att ta emot svart- och gråvatten inför kommande förbud mot att släppa ut avloppsvatten i Östersjön.

Det förbudet som nu gäller innebär att nyproducerade fartyg måste tömma sitt avloppsvatten i hamn från 2019 och för fartyg som redan är i trafik från 2021, konstaterar nämnden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen:

Anses besvarad i den del av motionen som föreslår att utreda förutsättningar, kostnader och miljövinster samt finansieringsmöjligheter för att erbjuda fartygstrafiken gratis deponimöjligheter för svartvatten.

Avslås i den del av motionen som föreslår att projektera och genomföra införandet av gratis deponering av svartvatten i Nynäshamns hamnanläggningar.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-09-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp