Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 126 Svar på motion avseende ny detaljplan Torp 10:1

I november 2015 inledde miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett detaljplanearbete. I planbeskrivningen anges syftet vara att ändra på den befintliga detaljplanens administrativa bestämmelser (det vill säga hur marken får utnyttjas, och till vad) och därmed möjliggöra en eventuell kommande användning av vaktmästarbostaden vid Kyrkskolan i Sunnerby, Sorunda som bostad.

En ändring av den nu gällande planens bestämmelse för fastigheten Torp 10:1 skulle innebära att den tillåtna användningen av byggnaden ändras från allmänt ändamål till det mer flexibla: B = bostad, K = kontor och S = skola.

Planändringen möjliggör fler användningsområden än nuvarande detaljplan.

Theresia Bergendahl, Centerpartiet och Eva Wennerberg har inkommit med en motion där de yrkar att:

Nynäshamns kommun inte säljer Vaktmästarbostaden och därigenom begränsar framtida möjligheter för en utbyggnad/utveckling av Kyrkskolan.

Kommunen undersöker möjligeten att ändra användningsområdet och hyra ut de två lägenheterna för att kunna finansiera framtida underhåll.

Om uthyrning ej är aktuell, i stället riva bostaden och behålla tomten för framtida behov utifrån tomtens placering inne på skolans område

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Motionen anses vara besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-09-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp