Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 123 Hemställan om investeringsmedel för detaljplan och VA i Norsbol och Solsa

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden fortsätter arbetet med VA-planen; VA- strategin och VA-utvecklingsplanen, antagna 2012 respektive 2014 av kommunfullmäktige.

VA-planens genomförande fortsätter med området Norsbol och Solsa, det vill säga den blandade bebyggelsen invid Norviken med cirka 60 stycken fastigheter.

Investeringen utförs enligt Projektdirektiv "Detaljplan och VA i Norsbol/Solsa". En ny detaljplan ska tas fram och vatten och avlopp ska byggas ut.

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har hemställt hos komunfullmäktige om:

  1. Investeringsmedel på 2 miljoner kronor för framtagande av ny detaljplan
  2. Investeringsmedel på 1 miljoner kronor för planering och projektering av VA- utbyggnad i området.

Detaljplanen kommer i efterhand finansieras genom planavgifter som tas ut av fastighetsägare i området i samband med bygglov. Arbetet med planering och projektering kommer att pågå parallellt med detaljplanearbetet.

Sedan behövs ytterligare ett investeringsbeslut för själva VA-utbyggnaden. VA- utbyggnaden finansieras i efterhand genom VA-avgifter enligt VA-taxan. Ytterligare ett investeringsbeslut behövs längre fram för själva VA- utbyggnaden.

Besluten är under förutsättning att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar beslut om planuppdrag för Norsbol och Solsa.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:

Tillstyrka miljö och samhällsbyggnadsnämndens hemställan om:

  1. 2 miljoner kronor i investeringsmedel för att ta fram detaljplanen i Norsbol och Solsa med start 2016.
  2. 1 miljon kronor i investeringsmedel för planering och projektering av kommunalt VA i Norsbol och Solsa

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-09-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp