Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 122 Laglighetsprövning enligt kommunallagen

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2016 om revisionsberättelse för år 2015 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder. Beslutet har överklagats i den del det rör ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.

Nynäshamns kommun har av Förvaltningsrätten förelagts att yttra sig i ärendet senast den 22 september 2016. Mot bakgrund av sista dag för yttrande föreslås kommunfullmäktige besluta om omedelbar justering.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Anta bilagt förslag till yttrande som sitt eget samt att ärendet justeras omedelbart.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt ett förslag från Ola Hägg (S) och Liselott Vahermägi (S).

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-09-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp