Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 120 Tillsyn av sprängämnesprekursorer

I april beslutade direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) att föreslå kommunen att ändra förbunds-ordningen så att ansvaret för att bedriva den kommunala tillsyn som avses i lag om sprängämnesprekursorer läggs på förbundet.

Bakgrunden är en ny lag respektive förordning om sprängämnesprekursorer, det vill säga kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen.

Kommunen ska enligt lagen utöva tillsyn över att de ekonomiska aktörerna kräver att tillstånd uppvisas innan de tillhandahåller i lagen angivna ämnen över vissa koncentrationsgränser, till enskilda personer.

Kommunen har frihet att organisera sin verksamhet utifrån hur tillsynen bäst kan bedrivas. De verksamhetstyper som kan bli föremål för kontroll enligt lagstiftningen om sprängämnesprekursorer är till exempel färg- och järnhandlare samt byggvaruhus.

Dessa besöks av Smohf i samband med tillsyn enligt andra lagstiftningar, varför direktionen anser att samordningsvinster skulle uppnås om även den nu aktuella tillsynen lades på förbundet.

Av direktionsbeslutet framgår att samråd har skett mellan medlemskommunernas säkerhetsstrateger, Smohf och Södertörns brandförsvarsförbund och parterna är överens om att Smohf är den naturliga tillsynsmyndigheten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med den 1 oktober 2016. Därmed upphör nu gällande förbundsordning att gälla.

Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Haninge och Tyresö fattar likalydande beslut.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-09-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp