Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 73-77 Inkomna ärenden med mera

Inkomna ärenden, medborgarförslag, meddelanden, avsägelser och valärenden. På grund av tekniska problem med ljudupptagningen finns inte § 75-77 på film.

§ 73 Inkomna ärenden

Antonella Pirrone (KD) har den 10 april 2015 inkommit med en motion om etablering av härbärgeverksamhet.

Harry Bouveng (M) och Jakob Gegerfeldt (M) har den 28 april 2015 inkommit med en motion om Nynäshamns gymnasium.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 74 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag har inkommit från om förskola på Torö. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit om utbildning av personal i förskolan i retoriklek. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit om parkeringsplatser för kommunanställda på parkeringsdäcket vid Alkärsplan. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit om plantering av körsbärsträd vid Fredsgatan, Centralgatan, Lövlundsvägen och ner mot gästhamnen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna med ett tillägg. Att meborgarförslaget om en förskola på Torö ska tas upp i kommunfullmäktige istället för att delegera beslutanderätten till barn- och utbildningsnämnden.

§ 75 Inkomna meddelanden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 mars 2015, MSN § 43, att bifalla medborgarförslaget om att namnge stigen mellan Vikgatan och Änggatan.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 april 2015, Msn § 72 att anse medborgarförslaget om detaljplan för Hoxla 7:6 m.fl besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 april 2015, Msn § 65 att avslå medborgarförslaget om husbilsplatser.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 april 2015, Msn § 64 att anse medborgarförslaget om att tidigarelägga detaljplanen för färjeterminalen besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 april 2015, Msn § 63 att avslå medborgarförslaget om att uppföra en lekplats på Fredstorget

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 april 2015, Msn § 60 att anse medborgarförslaget om belysning på gångvägen norr om Vanstaskolan i Ösmo besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 april 2015, Msn § 61 att avslå medborgarförslaget om belysning för skridskoåkning på Svandammsparken.

Barn och utbildningsnämnden beslutade den 23 april 2015, Bun § 46 att avslå medborgarförslaget om reflexvästar med siffra till alla barn i förskola och pedagogisk omsorg.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 27 april 2015, Kfn § 31 att anse medborgarförslaget om att rusta upp badet vid Grindsjön besvarat.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 76 Avsägelser

Inga avsägelser inkomna till och med den 11 maj.

§ 77 Valärenden

Inga valärenden hade inkommit till kvällens sammanträde. 

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-25
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp