Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 161-165 Inkomna ärenden, medborgarförslag, meddelanden, avsägelser och valärenden

Inkomna ärenden, meddelanden med mera.

§ 161 Inkomna ärenden

Miriam Malm (V) har den 21 september 2016 inkommit med en motion om att ge invånarna i Nynäshamns kommun insyn – öppna nämnderna för allmänheten.

Miriam Malm (V) har den 28 september 2016 inkommit med en motion om läxfri skola.

§ 162 Inkomna medborgarförslag

Inkomna medborgarförslag till och med 9 september 2016, till kommunfullmäktiges sammanträde den 21 september 2016.

Medborgarförslag har inkommit från om att bygga en egen matsal till eleverna i Sunnerbyskolan. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit om möjlighet för de som fått fysisk aktivitet på recept att träna i Ösmo simhall. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Kalle Gärdek och Jesper Kaarlenkaski om inomhus-skatepark m m. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från om tillgång till brevlåda och bussförbindelser i Kalvö industriområde. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Pär Knutsson om att bygga en hinderbana för att kunna träna styrka, snabbhet och balans. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutandrätten för medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Lillemor Östergren om att införskaffa en dammsugare för att ta upp fimpar som slängs. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från om en bättre trafiklösning av korsningen Teknikervägen – Nynäsvägen. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Birgitta Larsson om att avgränsa en del av fotbollsplanen vid Sandskogsvägen till en hundrastgård. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om matsal för eleverna i Sunnerbyskolan till barn- och utbildningsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om möjlighet att träna i Ösmo simhall för de som har fysisk aktivitet på recept till kultur- och fritidsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om inomhusskatepark till kultur- och fritidsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om tillgång till brevlåda och bussförbindelser i Kalvö industriområde till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att bygga en hinderbana till kultur- och fritidsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om dammsugare för att ta upp fimpar som slängs till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om en bättre trafiklösning av korsningen Teknikervägen – Nynäsvägen till miljö- och samhällsbyggnads-nämnden.

Delegera beslutandrätten för medborgarförslag om att avgränsa en del av fotbollsplanen vid Sandskogsvägen till en hundrastgård till kultur- och fritidsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Lars Herling om rensning av kommunens anslagstavlor. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Helén Adolfsson om en skridskobana på Stadshusplatsen. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Jan Strandmark om en skridskobana på Stadshusplatsen. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om rensning av kommunens anslagtavlor till kultur- och fritidsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslagen om skridskobana på Stadshusplatsen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

§ 163 Meddelanden

Länsstyrelsen i Stockholms län har utsett ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 27 september 2016. Ny ersättare för Vänsterpartiet är Roger Malm och avgången ersättare Gabriella Sloot.

Länsstyrelsen i Stockholms län har utsett ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 27 september 2016. Ny ersättare för Kristdemokraterna är Johan Jergander och avgången ersättare Kristina Lundstedt.

Länsstyrelsen i Stockholms län har utsett ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 27 september 2016. Ny ledamot för Vänsterpartiet är Eva Westin Gustavsson och ny ersättare Elenore Österberg. Avgången ledamot Sandra Piedrahita.

Länsstyrelsen i Stockholms län har utsett ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från med den 27 september 2016. Ny ledamot för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna är Parwana Sohrabi och ny ersättare Lars-Åke Lundin. Avgången ledamot är Yvonne Lundin.

Kultur- och fritidsnämnden har den 3 oktober 2016, beslutat att bifalla medborgarförslag om simhallens öppettider.

Kultur- och fritidsnämnden har den 3 oktober 2016, beslutat att anse medborgarförslag om bibliotekens öppettider besvarat.

Barn- och utbildningsnämnden har den 29 september 2016, beslutat att avslå medborgarförslag om kompetensutveckling i ämnet interkulturellt lärande.

Barn- och utbildningsnämnden har den 29 september 2016, beslutat att avslå medborgarförslag om utbildning i retoriklek.

§ 164 Avsägelser

Anna Ljungdell (S) har den 29 september 2016 inkommit med en avsägelse av samtliga upprag från med den 1 november 2016.

Johan Jergander (K) har den 30 september 2016 inkommit med en avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Fredrik Holmström (SD) har den 5 oktober 2016 inkommit med en avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.

Jan-Ove Andersson (SD) har den 5 oktober 2016 inkommit med en avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

Sonja Perneby (SN) har den 14 oktober 2016 inkommit med en avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Daniel Sahlin har den 13 oktober 2016 inkommit med en avsägelse av uppdraget som nämndeman i kultur- och fritidsnämnden.

§ 165 Valärenden

Sverigedemokraterna nominerar Jan-Ove Andersson som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna nominerar Patrik Isestad till direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkände de nominerade.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-10-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp