Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 160 Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar för kommun-fullmäktige 2017.

Sammanträdena föreslås börja kl 19.00 utom budgetsammanträdet som börjar kl 15.00.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Kommunfullmäktiges sammanträden 2017 ska hållas följande dagar:

(Budgetsammanträdet den 15 november börjar kl 15.00 övriga sammanträden börjar kl 19.00.)

11 januari

8 februari

8 mars

19 april (årsredovisning)

10 maj

14 juni (tertialrapport 1)

20 september

18 oktober (delårsbokslut)

14 november

15 november (budget)

6 december

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkände sammanträde-sdagarna.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-10-24
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp