Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 157-158 Rapport över obesvarade motioner och medborgarförslag

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt.

Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen:

Antonella Pirrone (KD) och Tina Lundstedt (KD) har den 29 oktober 2015 inkommit med en motion om barnvagnsskydd på alla kommunens förskolor. Motionen bereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beräknas behandla ärendet i oktober 2016.

Harry Bouveng (M) och Marcus Svinhufvud (M) har den 17 februari 2016 inkommit med en motion om ny rekryteringspolicy och användande av externa rekryteringskonsulter vid chefsrekryteringar. Motionen bereds av kommunstyrelsen.

Jan-Ove Andersson (SD) och Incan Löfstedt (SD) har den 14 mars 2016 inkommit med en motion om möjligheten för kvinno- och mansjourer att besöka högstadieskolor och informera om sin verksamhet. Yttrande har inkommit från socialnämnden. Motionen bereds av kommunstyrelsen.

Jan- Ove Andersson (SD) och Incan Löfstedt (SD) har den 20 april 2016 inkommit med en motion att mäta bullernivån i våra förskolor. Yttrande har inkommit från barn- och utbildningsnämnden. Motionen bereds av kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

 

Följande medborgarförslag har nämnderna inte rapporterat som färdigbehandlade till kommunfullmäktige:

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag har inkommit från Ingemar Carleman om att årsredovisningen 2016 och framåt förtydligas med ekonomiska data ur internredovisningen.

Barn- och utbildningsnämnden:

Medborgarförslag om kompetensutveckling i ämnet interkulturellt lärande i förskola och skola. Barn- och utbildningsnämnden beräknas besluta i ärendet i september 2016.

Medborgarförslag om utbildning av personal i förskolan i retoriklek. Barn- och utbildningsnämnden beräknas besluta i ärendet i september 2016. Medborgarförslag om grupprum för studier. Barn- och utbildningsnämnden beräknas besluta i ärendet i september 2016.

Medborgarförslag om solskydd på förskolor och skolor med mera.

Kultur-och fritidsnämnden:

Medborgarförslag om simhallens öppettider.

Medborgarförslag om bibliotekets öppettider.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:

Medborgarförslag om en vänd- och parkeringsplats på Strandvägen. Inkom 2014-11-04. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har återremitterat ärendet 2016-05-26. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas behandla ärendet i december 2016.

Medborgarförslag om parkeringsplatser för kommunanställda på parkeringsdäcket vid Alkärrsplan.Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att återremittera ärendet i avvaktan på fastställande av pågående parkeringsutredning. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas behandla ärendet i november 2016.

Medborgarförslag om att bygga en rast- och träningslokal för hundar i närheten av Ösmo centrum. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas besluta i ärendet i januari 2017.

Medborgarförslag om att anlägga en stig mellan fastigheterna Vikgatan 2 och Björkstigen för att kunna promenera ner till vattnet.

Medborgarförslag om att asfaltera parkeringen vid Kvarnängens IP. Medborgarförslag om att anlägga övergångsställe på Centralgatan vid de farthinder som finns i korsningen Centralgatan/Badhusgatan.

Medborgarförslag om belysning på gångvägen mellan Telegrafgatan och Stathmosvägen.

Medborgarförslag om bänkar och bord vid Alhagen i anslutning till vattnet, samt att se över informationstavla.

Medborgarförslag om att skapa en hundrastgård i Sandhamn.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-10-24
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp