Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 147 Godkännande av exploateringsavtal för bostadsbebyggelse i kvarteret Skonaren

Arbetet med kvarteret Skonaren har i stort sett stått still sedan detaljplanen antogs 1991. Parallellt tecknades ett exploateringsavtal mellan Nynäshamns kommun och HSB Nynäshamn ekonomisk förening.

I exploaterinsavtalet reglerades fastighetsrättsliga bestämmelser för marköverföring, utbyggnader av anläggningar och ersättningar för dessa samt en del andra frågor.

I exploateringsavtalet fanns även en tidplan som fastslogs för utbyggnaden av detaljplanen som skulle byggas ut i tre etapper. Endast den första av dessa etapper genomfördes av dåvarande ägare till Fastigheterna.

Fastigheterna ägs idag av Odyssen Skonaren Mark AB, nedan kallat Exploatören. Exploatören ägs av Villamarken Exploatering i Stockholm AB som i sin tur ägs till hälften av HSB Bostad AB och till hälften av IKANO Bostad AB.

Exploatören avser nu att genomföra kvarstående två byggnadsetapper inom detaljplaneområdet Kv Skonaren.

Då exploateringsavtalet är förlegat och till stora delar inte längre relevant samt tecknat med annan part än nuvarande fastighetsägare behöver ett nytt exploateringsavtal tecknas mellan kommunen och exploatören.

Detta avtal ersätter det förra exploateringsavtalet. Gällande detaljplan möjliggör cirka 110 nya bostäder jämt fördelat på respektive etapp. Byggstart kan ske efter beviljat bygglov.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att;

Godkänna exploateringsavtal för bostadsbebyggelse i kvarteret Skonaren.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-10-24
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp