Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 146 Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2016

Kommunstyrelsen har upprättat en delårsrapport för verksamheten som bedrivits under perioden januari – augusti 2016.

Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med motsvarande period 2015 för kommunen och en motsvarande redovisning för koncernen Nynäshamns kommun.

I rapporten ingår också en prognos för utfallet för helåret 2016. Resultatet totalt för delårsbokslutet är 70,3 milkoner kronor.

Investeringsverksamheten för perioden uppgår till 44,9 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2016 är ett resultat på 36,0 miljoner kronor.

Det beräknade resultatet är 16,0 miljoner kronor bättre än budget. Nynäshamnsbostäder visar efter perioden ett resultat på 10,4 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

Godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2016.

Uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-10-25
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp