Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 142-145 Inkomna meddelanden, medborgarförslag, avsägelser och valärenden

Inkomna meddelanden, avsägelser med mera.

Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag har inkommit från Robert Lindhé om trappa mellan Heimdalsvägen 9 och Torsgatan. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Emma Andrén om att servera mer ekologisk, svensk och närproducerad mat i förskolorna och skolorna. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Aya Lundqvist om Järnvägsparken. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Kerstin Sundius om namn på stigen mellan Vikgatan och Änggatan. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag från Kerstin Sundius om att göra en vänd- och parkeringsplats på Strandvägen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Kerstin Sundius om att flytta runsten vid väg 73 så att den blir mer synlig. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Lena Bornfolk och Rolf Back om att rusta upp badet vid Grindsjön. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Freddy Sjödin med flera om att lyfta fram Svandammsparken och Göstas trädgård som något som är väl värt att besöka. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om trappa mellan Heimdalsvägen 9 och Torsgatan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att servera mer ekologisk, svensk och närproducerad mat i förskolorna och skolorna till barn- och utbildningsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om Järnvägsparken till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om namn på stigen mellan Vikgatan och Änggatan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att göra en vänd- och parkeringsplats på Strandvägen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att flytta runsten vid väg 73 till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att rusta upp badet vid Grindsjön till kultur- och fritidsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att lyfta fram Svandammsparken och Göstas trädgård som något som är väl värt att besöka till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Barn och utbildningsnämnden beslutade den 23 september § 84, att avslå medborgarförslag om arvode för ledamöter i ungdomsfullmäktige.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25 september § 168 att anse medborgarförslaget om att möjliggöra undanställande av möbler vid SRV-återvinning besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25 september § 169 att anse medborgarförslaget om att skynda på processen med förtätning av Ösmo som besvarat.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 september § 52 att avslå medborgarförslaget om boulebanor i Ösmo.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 30 oktober § 93 att bifalla medborgarförslaget om inköp av leksaker till förskolor.

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 31 augusti 2014 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

§ 143 Avsägelser

Jens Holmberg (V) har i en skrivelse avsagt sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

§ 144 Valärenden

Socialdemokraterna föreslår Jan Olof Hernvall (S) som ordinarie i arvodesberedningen och Roland Junerud (S) som ersättare.

Kommunfullmäktige godkände valet.

§ 145 Övrigt

Ordförande Leif Öbrink informerade att det blir en obligatorisk utbildningsdag för alla i kommunfullmäktige den 17 februari 2015.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp