Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 141 Svar på motion om förbättrade möjligheter till källsortering nära bostaden

Antonella Pirrone (KD) har inkommit med en motion där kommunfullmäktige föreslås ge Nynäshamnsbostäder i uppdrag att:

  • Se till att det finns möjlighet att sortera sopor i nära anslutning till bostaden, cirka 10 meter från området. Motionären anser att det är besvärligt för många invånare att ta sig till en återvinningsstation.
  • Förbättra informationen angående källsortering. Det ska vara lätt att göra rätt menar motionären.
  • Vid anvisningar av källsortering använda sig av färgskalor för att bidra till att det görs på rätt sätt, exempelvis blått för tidningar, grönt för plast och så vidare.

Nynäshamns kommun har det generella ansvaret för att samla in hushållsavfall, och att ge information till medborgarna om de insamlingssystem som finns i kommunen. Det är SRV Återvinning som har uppdraget att samla in hushållsavfall.

Avfall som som enligt lag ska samlas in ansvarar producenterna för. För förpackningar och tidningar är det förpacknings- och tidningsinsamlingen, som har till uppgift att se till att det samlas in och återvinns. Det görs med hjälp av återvinningsstationer. I Nynäshamn finns 26 återvinningsstationer.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Motionen anses vara besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp