Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 140 Samverkansavtal avseende gymnasieutbildning

Det finns idag ett samverkansavtal men i det här nya avtalet så finns några nya och förändrade mål som tidigare var definierade som syften.

Det nya är att avtalet ska uppfylla skollagens krav om resursfördelning efter elevernas behov, att skapa bästa möjliga förutsättningar för regionaldialog i syfte att samordna planering och dimensionering så att efterfrågan och utbud är i balans.

Att öka likvärdigheten i utbildningarna för att uppnå högre kvalitet, att öka genomströmningen i gymnasieskolan för att fler ungdomar ska fullfölja utbildningen inom tre år och att förädlingsvärden definieras för att kunna användas i utvärderingen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Anta samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i Stockholms län, angränsande kommuner som anslutit sig samt Stockholms läns landsting.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp