Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 135 Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2014

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en delårsrapport för verksamheten som bedrivits under perioden januari – augusti 2014.

Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med motsvarande period 2013 för kommunen och en motsvarande redovisningen för koncernen Nynäshamns kommun. I rapporten finns även en prognos för utfallet för helåret 2014.

Resultatet totalt gör delårsbokslutet är 47 400 000 kronor.

Investeringsverksamheten för perioden uppgår till 49 100 000 kronor.

Prognosen för helåret 2014 är ett resultat på 23 400 000 kronor.

Det beräknade resultatet är 3 400 000 kronor bättre än budget.

Nynäshamnsbostäder visar efter perioden ett resultat på 2 400 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att från kommunstyrelsens ofördelade medel bevilja:

  • Barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 1 600 000 kronor för sommarjobben.
  • Barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 1 900 000 kronor för utbyggnad av trådlöst nätverk i verksamhetslokalerna för skolor och förskolor.
  • Miljö- och samhällsbyggnadnämnden ett tilläggsanslag om 1 500 000 kronor för evakueringskostader av förskolor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2014.

Uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget att vidta åtgärder för att uppnå ekonomisk balans.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp