Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 134 Skattesatsen för kommunalskatten 2015

Behandlingen av Mål och budget 2015 har skjutits fram till den 10 december på grund av försening av beredningen med anledning av valet.

Enligt kommunallagen ska beslut om fastställande av skattesatsen tas före november månads slut. Därför föreslås att beslut om skattesats för 2015 tas i november 2014.

Förslaget innebär en oförändrad skattesats på 19:83 kronor per skattekrona för 2015.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2015 till 19:83 kronor per skattekrona.

Miriam-Irene Malm (V) deltar inte i kommunstyrelsens beslut.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp