Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 176 Exploateringsavtal för Björsta 2:23 och 2:26

Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Björsta 2:23 och 2:26 med flera har upprättats. Detaljplanen möjliggör utbyggnad av ca 70 bostäder (friliggande villor, parhus och radhus) samt ett mindre verksamhetsområde för handel, kontor, lager och småindustri inom området Björsta i Ösmo.

Exploatör för projektet är U & P i Nynäshamn AB. Fastigheterna inom planområdet ägs av exploatören, förutom en villafastighet som ägs av privatpersoner.

För att reglera hur exploatering av detaljplaneområde ska genomföras har U & P i Nynäshamn AB och kommunen tecknat ett exploateringsavtal som reglerar byggandet och finansiering av anläggningar.

Det gäller dels vem som ska ha ansvar för utförande av olika åtgärder, dels vem som ska finansiera åtgärderna. Exploateringsavtalet innehåller även en överenskommelse mellan § 193/17 U & P i Nynäshamn AB och kommunen avseende ledningsrätt för kommunala VA- anläggningar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Björsta 2:23 och 2:26.

Godkänna undertecknat föravtal avseende väg 545 mellan Trafikverket och Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2017-10-24
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp