Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 174 Svar på medborgarförslag – Bygg en inomhusskatepark

Den 3 juni 2016 inkom ett medborgarförslag om att byggnaden som tidigare inhyste ICA Kvantum ska byggas om till en inomhusskatepark. Förslagsställarna menar att det skulle vara perfekt för skateboardåkning på vintern.

Byggnaden är idag privatägd. För att kunna bygga om byggnaden till skatepark skulle kommunen först behöva köpa in fastigheten för ombyggnad och anpassa stadsplanen. Idag finns en skatepark utomhus på Estö. Intentionen är att utveckla den och området runtomkring.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

 

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2017-10-24
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp