Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 154-158 Inkomna ärenden med mera

Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden med mera.

§ 154 Inkomna ärenden

Mirre Malm (V), Sandra Piedrahita (V) och Madelaine Sloot (V) har inkommit med en motion om snöröjning utifrån en jämställd, klimatsmart, funktionstillgänglig samt ekonomisk utgångspunkt.

Antonella Pirrone (KD) och Tiina Lundstedt (KD) har inkommit med en motion om barnvagnsskydd på alla kommunens förskolor.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna .

§ 155 Inkomna medborgarförslag

Inkomna medborgarförslag till och med den 6 november 2015:

Medborgarförslag har inkommit från Anders Svensson om fakturering från PWC för revisionsbiträde. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige inte delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget.

Medborgarförslag har inkommit från Elisabeth Melin Cejie, Eva Lindberg och Elisabeth Lundquist om badbryggor på Strandvägen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Mats Norberg och Anne Westerberg om en översyn av gångvägarna i Svandammsparken. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna .

§ 156 Meddelanden

Socialnämnden lämnar rapport om ej verkställda beslut kvartal 3 2015, SN § 109.

Barn- och utbildningsnämnden har den 24 september, § 118, beslutat att avslå medborgarförslaget om miljögifter och farliga kemikalier i förskolan.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 oktober, § 190 att anse medborgarförslaget om att plantera körsbärsträd vid Fredsgatan, Centralgatan, och Lövlundsvägen ner mot gästhamnen besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 oktober, § 191 att uppdra åt förvaltningen att utreda kostnaden för en utökad skyltning i hela kommunen efter inkommit medborgarförslag om önskemål om uppsättning av informationsskyltar med historik och bilder.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 oktober, § 192 att avslå medborgarförslaget om att göra Stadshusplatsen till park med planteringar.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 oktober, § 193 att avslå medborgarförslaget om attraktivare centrum i Nynäshamn.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna .

§ 157 Avsägelser

Christer Dahl (S) har inkommit med en skrivelse där han begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot och ordförande i valnämnden med omedelbar verkan.

Ingvar Lundstedt (KD) har i en skrivelse begärt entledigade från sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt som ledamot i socialnämnden från och med den 1 januari 2016.

Liselott Vahermägi (S) har inkommit med en skrivelse där hon begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämnden från och med den 31 december 2015.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna .

§ 158 Valärenden

Punkten kommer att uppdateras när protokollet har publicerats.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-11-24
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp