Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 152 Beslut om interimistiskt förbud att skada naturvärden i och omkring kalkbrottet i Stora Vika med mera

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för kalkbrottet med omgivningar i Stora Vika i syfte att skydda områdets natur- och kulturvärden.

Med anledning av att det huvudsakliga syftet är att inrätta ett skydd från framtida exploatering har kommunen av länsstyrelsen fått rådet att istället fatta ett beslut om interimistiskt (tillfälligt) förbud i avvaktan på beslut om naturreservatsbildning. Beslutet träder i kraft omedelbart även om det överklagas.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att återremmittera ärendet då handlingarna innehöll fel.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-11-24
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp