Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 139 Interpellationsbehandling

Då Antonella Pirrone (KD) inte närvarade vid behandlingen av interpellationsbehandlingarna så sköts de på framtiden.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 oktober 2015 bordlades interpellationerna från Antonella Pirrone (KD) om ”Uppföljning av arbete med frivilligsamordning i kommunen” och om ”Uppföljning av arbete för att stärka barnets rättigheter samt uppföljning av arbetet enligt den antagna motionen om Barnbokslut” ställda till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S).

Den 2 november 2015 inkom Harry Bouveng (M) med en interpellation om ”Alkärrsplans utvecklings AB” ställd till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S).

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att ta upp interpellationerna vid nästa sammanträde.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-11-24
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp