Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 99 Interpellationsbehandling

Vid sammanträdet den 10 juni 2015 väcktes en interpellation från Lena Dafgård (SN) till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående miljonbidrag till Stadskärneföreningen i Nynäshamn.

Då det fattades sidor i handlingarna bordlades interpellationen till nästa sammanträde. Därför finns inte punkten på film.

Följande interpellationer hade inkommit inför mötet den 16 september:

Den 12 juni 2015 inkom en interpellation från Antonella Pirrone (KD) om ”Uppföljning av arbete med frivilligsamordning i kommunen”, ställd till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S).

Den 17 juni 2015 inkom en interpellation från Antonella Pirrone (KD) om ”Uppföljning av arbete för att stärka barnets rättigheter samt uppföljning av arbetet enligt den antagna motionen om Barnbokslut”, ställd till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S).

Den 1 juli 2015 inkom en interpellation från Harry Bouveng (M) om ”Sjön Muskan- företagsvänlighet och medborgarfokus” ställd till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (FP).

Den 6 augusti 2015 inkom en interpellation från Harry Bouveng (M) om banktjänster och kontanthantering ställd till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S).

Den 7 september 2015 inkom en interpellation från Lena Dafgård (SN) om ”Varför Nynäshamns kommun inte har ansökt om lagfarter för 45 fastigheter, som ingår i den s.k Stockholmsmarken” ställd till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S).

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga dagens interpellation till nästa möte.  

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-09-20
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp