Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 109-114 Val av nämndemän, inkomna ärenden med mera

Inkomna ärenden, meddelanden, medborgarförslag med mera.

Val av nämndemän

Följande nomineringar av nämndemän till Södertörns Tingsrätt under perioden 1 januari 2016 – 31 december 2019 har inkommit till och med den 7 september 2015.

Socialdemokraterna
Yvonne Lorentzson, Susanne Wiik, Anders Engström, Yvonne Lundin och Lena Öman.

Moderaterna
Monika Kullman, Göran Palmedal, Tim Holmkvist, Jakob Gegerfeldt och Curt Lewen.

Sorundanet
Irene Ångström

Centerpartiet
Christina Bergendahl

Folkpartiet
Helena Göransson

Sverigedemokraterna
Benny Olofsson

Miljöpartiet
Bengt Holwaster

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Inkomna ärenden

Harry Bouveng (M) har inkommit med en motion om inrättande av såkallade whistleblowing-funktion inom Nynäshamns kommun.

Jakob Gegerfeldt (M) har inkommit med en motion om att avskaffa den vegetariska dagen.

Socialnämnden har lämnat rapport om ej verkställda beslut för kvartal 1 2015.

Socialnämnden har lämnat rapport om ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap 1; och 9 § LSS för andra kvartalet 2015.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag har inkommit från Ingrid Brinklöv och Stefan Grönlund om upprustning av bollplan på Sandhamn. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Bo Andersson om utveckling av anläggningen i anslutning till skateboardbanan på tidigare Estö IP. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Anna-Lena Rang om badstege vid Strandvägen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Eva Wiberg och Jim Wiberg om att väggupp för att sänka hastigheten på Nynäsvägen mellan Malmtorget och korsningen till Skolgatan. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Emelie Lindroth och Katarina Friberg om upprustning av lekplatsen vid Alkärrsplan. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Medborgarförslag har inkommit från Rune Nilsson om att införa maxhastighet 20 km/h på Åkargränd mellan Skogagatan och Vikingavägen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som trafiknämnd.

Medborgarförslag har inkommit från Marja-Leena Tauriainen om montering av gatubelysning i glesbyggda områden. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

  1. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om upprustning av bollplan på Sandhamn till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
  2. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om utveckling av anläggningen i anslutning till skateboardbanan på tidigare Estö IP till miljö- och samhälsbyggnadsnämnden.
  3. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om badstege vid Strandvägen till miljö- och samhälsbyggnadsnämnden.
  4. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om väggupp för att sänka hastigheten på Nynäsvägen mellan Malmtorget och korsningen till Skolgatan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
  5. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om upprustning av lekplatsen vid Alkärrsplan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
  6. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att införa maxhastighet 20km/h på Åkargränd mellan Skogagatan och Vikingavägen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som trafiknämnd.
  7. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om montering av gatubelysning i glesbyggda områden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Inkomna meddelanden

Barn och -utbildningsnämnden beslutade, den 11 juni 2015, § 92, att avslå medborgarförslaget om att tillåta flytt av skolpeng utomlands.

Barn och -utbildningsnämnden beslutade, den 11 juni 2015, § 93, att avslå medborgarförslaget om att införa gemensamma studiedagar, planeringsdagar och lovdagar i alla kommunala förskolor och skolor.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade, den 16 juni 2015, § 103, att bifalla medborgarförslaget om flytt av runsten vid väg 73.

Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2015, §140, att avslå medborgarförslaget om att ge alla över 65 år gratis broddar.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 augusti 2015 om detaljplan för Drabanten 2 med flera bostäder vid Skolgatan Beslut om godkännande inför antagande, § 141.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Avsägelser

Albin Johansson (M) har den 13 juli 2015 inkommit med en skrivelse där han begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i barn-och utbildningsnämnden med omedelbar verkan.

Urban Medin (SD) har den 4 augusti 2015 inkommit med en skrivelse där han begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden med omedelbar verkan.

Margaretha Gustavsson (M) har den 18 augusti 2015 inkommit med en skrivelse där hon begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden med omedelbar verkan.

Per Malmsten (M) har den 18 augusti 2015 inkommit med en skrivelse där han begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden med omedelbar verkan.

Parvane Ahmadi (S) har den 25 augusti inkommit med en skrivelse där hon begärt entledigande från sitt uppdrag som nämndeman i Södertörns Tingsrätt med omedelbar verkan.

Martin Gärdek (V) har den 31 augusti inkommit med en skrivelse där han begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen med omedelbar verkan.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Valärenden

Fyllnadsval till kultur- och fritidsnämnden:

Per Malmsten (M) som ledamot.
Margareta Gustavsson (M) som ersättare.

Vänsterpartiet nominerar Miriam-Irene Malm (V) som ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att välja de nominerade.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2018-02-09
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp