Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 104-105 Svar på motion om härbärge och härbärgesverksamhet

I en motion från Miriam Malm, Sandra Piedrahita och Madelaine Sloot (V) föreslås att kommunen utreder möjligheten att öppna härbärge för behövande samt införa tak över huvudet-garanti. I en motion från Antonella Pirrone (KD) och Ingvar Lundstedt (KD) föreslås en etablering av härbärgeverksamhet. Dessa två motioner slogs ihop och besvarades tillsammans.

I motionen från Miriam Malm, Sandra Piedrahita och Madelaine Sloot (V) framhåller de att tak över huvudet är fastslaget som en mänsklig rättighet i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna samt i den så kallade ESK-konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

  1. Uppdra till socialnämnden att redovisa resultatet av den utredning som inletts om härbärgeverksamhet och tak över huvudet-garanti till kommunfullmäktige.
  2. Motionen anses därmed besvarad.

I motionen från Antonella Pirrone (KD) och Ingvar Lundstedt (KD) yrkar de på att Nynäshamns kommun visar på ett steg i rätt riktning genom att:

Utreda möjligheten till att etablera härbärgeverksamhet inriktat i huvudsak mot kommunens invånare med eller utan samverkan med andra aktörer.

Säkerställa kommuninvånarnas behov av tillfälliga boendelösningar. Med det menas inte hänvisning till olika boendealternativ som skulle kunna förväxlas med besöks/turistinformation.

Inleda ett samarbete kring EU-migranterna med Södertörnskommunerna och Stockholms stad.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

  1. Uppdra till socialnämnden att redovisa resultatet av den utredning som inletts om härbärgeverksamhet och tak över huvudet-garanti till kommunfullmäktige.
  2. Motionen anses därmed besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

I båda fallen beslutade kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.  

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-09-20
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp