Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 180 Mål och budget 2017-2020

Mål och budget samt beslut om egenavgifter för insatser enligt socialtjänstlagen.

Fem förslag till budget har lagts fram och dessa presenterades under sammanträdet.

Punkten inleddes med att kommunstyrelsens tillförordnade ordförande Daniel Adborn (L) presenterade ett av budgetförslagen. Därefter den borgerliga oppositionens gruppledare, Harry Bouveng (M) och övriga gruppledare från Sverigedemokraterna, Sorundanet och Vänsterpartiet.

Sedan fick nämndernas ordförande tala och även oppositionens gruppledare i respektive nämnd. Därefter följde debatten.

Förslag till beslut

  1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2017 till 19:85 kronor per skattekrona.
  2. Fastställa Mål och budget för år 2017-2020 för Nynäshamns kommun i enlighet med budgetförslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna.
  3. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på 1 100 miljoner kronor, varav högst 150 miljoner kronor får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun.
  4. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
  5. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 miljoner kronor. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
  6. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 000 kronor av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser.
  7. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2017 till 1,75 procent.
  8. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd 47 500 kronor per parti, mandatstöd 24 000 kronor per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas senast den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.


Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-11-22
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp