Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 175-179 Inkomna ärenden med mera

Inkomna ärenden med mera. Bland annat val av ny ordförande för kommunstyrelsen.

§ 175 Inkomna ärenden

Inga ärenden att rapportera.

§ 176 Inkomna medborgarförslag

Karl Nyberg har lämnat in ett medborgarförslag om ny lokalisering av båtbottentvätt. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Linda Sandström har lämnat in ett medborgarförslag om hjärtstartare i receptionen på Balder. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till socialnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

§ 177 Inkomna meddelanden

Ekonomisk redovisning gällande kommunalt partistöd 2015 från Miljöpartiet

.Ekonomisk redovisning gällande kommunalt partistöd 2015 från Vänsterpartiet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om återbetalning av del av bygglovsavgift för Nynäshamn 2:1, Estö.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att anse medborgarförslag om grupprum för studier besvarat.

Fredrik Holmström, tidigare Sverigedemokraterna, är numera partilös

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 178 Avsägelser

Lars Karlsson (S) har lämnat in en avsägelse av samtliga uppdrag från och med den 1 december 2016.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 179 Valärenden

Val av ny ordförande för kommunstyrelsen då tidigare ordföranden Anna Ljungdell (S) avgått.

Den styrande majoriteten nominerar Patrik Isestad (S).

Den borgerliga oppositionen nominerar Harry Bouveng (M).

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige valde Patrik Isestad (S) som ny ordförande för kommunstyrelsen.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-11-22
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp