Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 173 Redovisning av partistöd 2015

I februari 2014 trädde nya regler för kommunalt partistöd i kraft. För att beviljas partistöd ska varje parti lämna in redovisning samt granskningsrapport.

Miljöpartiet och vänsterpartiet har lämnat in redovisning och granskningsrapport efter bestämd tid. Båda partierna har meddelat att det har berott på byte av kassör.

Det har saknats utarbetade rutiner för redovisning av partistöd eftersom arbetsuppgiften är ny och det har funnits ett tidsglapp mellan gammal och ny kassör.

Det har därför inte kunnat ske någon informationsöverföring om redovisningskravet för partistöd till de nya kassörerna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Utbetala partistöd till samtliga partier för nästkommande år.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag efter votering.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-11-22
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp