Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 171 Styrdokument för Nynäshamns kommuns krisberedskap

Ett styrdokument för krisberedskap i Nynäshamns kommun är en viktig del av trygghets- och säkerhetsarbetet som bedrivs i kommunen. Detta för att uppnå målet att kommunen ska vara en attraktiv och trygg kommun.

LEH, Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap slår fast att kommunen är skyldig att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet även i samband med en extraordinär händelse.

Syftet med lagen är att kommuner och landsting ska minimera sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera risksituationer.

Styrdokument för krisberedskap i Nynäshamns kommun utgår ifrån uppgifterna som beskrivs i LEH och i kommunöverenskommelsen.

Den delas in i följande målområden:

  • Planering
  • Risk- och sårbarhetsanalyser
  • Geografiskt områdesansvar
  • Utbildning och övning
  • Rapportering
  • Höjd beredskap

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:

Anta styrdokumentet för Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-11-22
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp