Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 59 Svar på motion om revidering av policy för representation

Lena Dafgård (SN) har i en motion till kommunfullmäktige 30 december 2013 föreslagit en revidering av kommunens policy för representation.

Motionen har skrivits med anledning av att kommunen stått för en mottagning i samband med födelsedag för kommunstyrelsens ordförande. Syftet med revideringen är enligt motionären:

Att det ska finnas en policy för representation som täcker in de situationer som uppstår. Motionären menar att så inte är fallet med nuvarande policy.

Att ett demokratiskt beslut i kommunfullmäktige blir överordnat eventuell kutym.

Motionären yrkar att policyn för representation revideras omgående för att vara bättre anpassad till de situationer som uppstår samt att samtliga frågor som rör representation, gåvor mm till kommunanställda och förtroendevalda förs in i policyn, så att dokumentet kan erbjuda riktlinjer i alla dessa situationer.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

Besluta att motionen ska anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.  

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-03-21
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp