Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 58 Svar på motion om inrättande av så kallad whistleblowing-funktion inom Nynäshamns kommun

Harry Bouveng (M) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 juni 2015 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar ge ett uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att inrätta en övergripande whistleblowing-funktion.

Motionären anser att det i samband med synpunkter på bland annat kommunens personalpolitik har framskymtat vissa tveksamheter hur man som enskild anställd vågar framföra kritik på sin egen eller andras arbetssituation.

Motionären menar att flera åtgärder behöver säkert vidtas för att fånga upp signaler från medarbetare i den kommunala organisationen liksom möjligen även från medarbetare inom verksamheter som sköts av andra utövare inom det kommunala ansvarsområdet.

En sådan åtgärd skulle vara att inrätta en övergripande whistleblowing-funktion dit man kan vända sig med tips och synpunkter med garanti om anonymitet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

Besluta att motionen ska anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.  

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-03-21
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp