Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 57 Svar på motion om införande av den så kallade Solnamodellen för stärkt integration och arbetslinhe

Ammar Baldawi (M) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen utreder möjligheterna att arbeta enligt Solnamodellen.

Solnamodellen syftar till att utrikesfödda tidigt ska komma i sysselsättning genom kombination av svenska för invandrare (sfi) och praktik.

Flera av Solnamodellens arbetsformer finns redan i kommunen. Det pågår även ett utvecklingsarbete där frågor som behöver utvecklas eller förbättras har identifierats. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att motionen ska anses besvarad.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

Besluta att motionen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.  

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-03-21
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp