Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 55 Upphävande av reglemente för medlare inom miljö- och byggfrågor för Nynäshamns kommun

Den 5 mars 2008 beslutade kommun-fullmäktige att inrätta en medlarfunktion inom miljö- och byggområdet. Funktionen placerades under bygglovsenheten.

Till funktionen antogs ett reglemente för medlare inom miljö- och byggfrågor i Nynäshamns kommun som reglerar funktionens roll och befogenhet.

Syftet med medlarfunktionen var att erbjuda parter, exempelvis grannar som hamnat i tvist i ett byggärende, en hjälp för att klargöra och lösa frågor. Målsättningen med funktionen var att medlingen skulle medföra en avlastning för kommunens hantering av klagomål och minska antalet överklaganden.

Medlaren skulle samtala med parterna för att tillsammans finna en lösning på problemet. Funktionen skulle inte fatta några beslut och samtalen skulle inte dokumenteras. Medlingen fick heller inte innebära någon myndighetsutövning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

Att upphäva reglemente för medlare inom miljö- och byggfrågor i Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.  

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-03-21
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp