Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 54 Utvärdering av Nynäshamns kommuns internhyresavtal

I Nynäshamns kommun förvaltar fastighets- och serviceavdelningen kommunens verksamhetsfastigheter. Förhållandet mellan hyresgästen och fastighetsvärden regleras genom ett så kallat internhyresavtal.

Kommunfullmäktige antog nuvarande internhyresavtal 2013. I samband med beslutet fick kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera internhyresavtalet inom 18 månader.

Avtalet har utvärderats av en arbetsgrupp med representanter från de olika förvaltningarna. Arbetsgruppen har systematiskt gått igenom avtalet och samtliga bilagor i gällande internhyresavtal. Därutöver har ekonomiavdelningen beretts möjlighet till inspel i de fall där det ansetts relevant. Även kommunens säkerhetschef har kommit med synpunkter utifrån sitt kompetensområde.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

Att godkänna utväderingen av internhyresavtalet.

Uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att med utvärderingen som underlag utarbeta ett nytt förslag till internhyresavtal.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.


Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-03-21
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp