Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 53 Ändringar i arbetsordning för kommunfullmäktige och reglemente för kommunstyrelsen

Det har uppmärksammats att arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun behöver justeras då det blivit fel i en paragrafhänvisning i § 30 b . Det finns även behov av att uppdatera reglementet för kommunstyrelsen då det innehåller fel paragrafhänvisning till arbetsordningen.

Det föranleder ett behov av även att uppdatera reglemente för kommunstyrelsen som antogs av kommunfullmäktige 11 mars 2015.

Ändringarna avser paragrafhänvisningar i § 20, punkt 14 som hänvisar till bestämmelser om medborgarförslag i arbetsordning för kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att paragrafhänvisningarna i punkt 14 i reglementet stryks och istället föreslås en hänvisning till arbetsordning för kommunfullmäktige utan angivelse av paragrafer. Anledningen till det är att undvika framtida uppdatering av paragrafer till följd av ändringar i arbetsordningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige:

Att anta föreslagna ändringar enligt bilaga 1 och 2 av § 30 b i arbetsordning för kommunfullmäktige och § 20 , punkt 14 i reglemente för kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.  

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-03-21
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp