Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 51 E-strategi för Nynäshamns kommun

1997 beslutade kommunfullmäktige att anta en IT-vision för Nynäshamns kommun. Syftet med att formulera denna första IT-vision var då att utifrån kommunfullmäktiges vision om framtiden ge kommunen förutsättningar för ett effektivt utnyttjande av informationsteknik.

Syftet med e-strategin är:

Att internt och externt redovisa kommunens mål och ambitioner beträffande informationsteknik.

Att ange och beskriva strategiskt viktiga utvecklingsområden inom området

IT-visionen skulle vara ett dokument som kompletteras kontinuerligt.

Mot bakgrund av den snabba utvecklingen inom IT-området och dess tillämpningar har det bedömts viktigt att återigen revidera e-visionen och estrategin. I samband med revideringen framkom behov av att dela upp det tidigare dokumentet utifrån vad som är strategidokument och vad som är riktlinjer och handlingsplaner. Som exempel på riktlinjer som har tagits fram är dokument om systemförvaltning och riktlinjer för molntjänster.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

Att godkänna föreslagen e-strategi för Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.  

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-03-21
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp