Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Information om risker kopplat till pågående torka

Här har vi samlat information om konsekvenskerna av det torra vädret. Länkar till mer information om:

§ 50 Folkhälsostrategi för Nynäshamns kommun 2016-2026

Den 13 januari beslutade kommunfullmäktige att Nynäshamns kommuns folkhälsostrategi skulle återremitteras. En redogörelse av hur ärendet har beretts ska finnas med i tjänsteskrivelsen. En sådan redogörelse fanns inte och begärdes därför in. Dessutom beslutades att ett antal synpunkter från Sorundanet skulle beaktas.

Folkhälsa är ett samlat begrepp om befolkningens hälsotillstånd. För att skapa en tydlighet om vilka insatser som ska prioriteras under en tioårsperiod har en Folkhälsostrategi som ska gälla mellan åren 2016-2026 tagits fram.

Enligt strategin ska tre områden prioriteras: uppväxtvillkor, hälsofrämjande levnadsmiljöer och ett förebyggande arbete gällande bruk av alkohol, narkotika och tobak.

Folkhälsoarbetet fokuserar främst på kommunens barn och unga upp till 25 år. Men även de som befinner sig mitt i livet och de äldre finns representerade i strategin.

Främst när det gäller trygghetsfrämjade insatser, insatser kring hälsofrämjande samhällsplanering och insatser för att förhindra alkoholdödlighet.

Folkhälsostrategin omfattar delmål, mätbara indikatorer, målvärden och strategier för att nå delmålen.

Delmålen är satta så att kommunens övergripande mål lättare ska kunna nås. Ansvaret för att genomföra strategierna har nämnderna och förvaltningscheferna. Förvaltningscheferna har också uppföljnings och redovisningsansvar.

Det är viktigt att en samordning sker för bäst resultat.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

Att anta folkhälsostrategi för Nynäshamns kommun 2016-2026.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera folkhälsostrategin än en gång.  

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-03-21
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp