Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 108 Svar på medborgarförslag – enskild firma

Den 26 november 2015 inkom ett medborgarförslag ställt av Torbjörn Molander och Ken Carlsson. De föreslår att kommunens revisorer ska kontrollera med Skatteverket om en i medborgarförslaget nämnd firma innehar F-skattsedel samt om firman varit registrerat för redovisning av mervärdesskatt under perioden 1996 till 2011.

Om firman inte varit registrerad hos Skatteverket anser förslagsställarna att detta inneburit en snedrivning av konkurrensen mellan företag i kommunen. Konsekvensen är att flera företag lidit skada enligt frågeställarna. Upphandlingen har dessutom lett till oskäliga kostnader för skattebetalarna.

Om revisorerna eller kommunfullmäktige skulle finna att firman inte innehaft F-skattesedel eller redovisat mervärdesskatt till Skatteverket föreslår föreslagsställarna att kommunfullmäktige ska anmäla firman till ekobrottsmyndigheten och följa kommunfullmäktiges antagna policy om givande och tagande av mutor och bestickning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-06-20
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp