Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 105 Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Samordningsförbundet Östra Södertörn har skickat över sin revisionsberättelse och årsredovisning för år 2015.

Förbundsmedlemmarna har betalat in 18 miljoner kronor till Samordningsförbundet Östra Södertörn (även nämnt som förbundet) för 2015. Förbundet redovisar ett resultat på minus 2 720 000 kronor (860 000 kronor för 2014).

En stor anledning till det negativa resultatet var att inga ESF-projekt har bedrivits under året. Förbundets omsättning samt kostnader för personal har minskat under året. Förbundet har ett eget kapital på 4 995 000 kronor (7 715 000 kronor 2014).

Minskningen har att göra med den förlust som redovisades för verksamheten 2015.

Revisionen har i revisionsberättelsen bedömt att det sammanlagda resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Revisionen rekommenderar att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Godkänna årsredovisningen och att bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2015.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-06-20
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp