Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 11-15 Inkomna ärenden, medborgarförslag, meddelanden, avsägelser och valärenden

Inkomna ärenden, meddelanden med mera.

§ 11 Inkomna ärenden

Länsstyrelsen har den 8 januari 2014 inkommit med en ny sammanräkning över ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Lars Lindberg (S) är
ny ledamot och Cathrin Nord (S) ny ersättare.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.


§ 12 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag har inkommit från Anders Johansson om att skynda på processen att förtäta Ösmo genom att erbjuda tomter för eget byggande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

Att delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att skynda på processen att förtäta Ösmo genom att erbjuda tomter för eget byggande till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.


§ 13 Meddelanden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 12 december 2013, § 220, att avsluta ärendet Detaljplan del av Lövhangen 1:10 med flera, Hamnvik och ny stadsdel i Nynäshamn.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.         


§ 14 Avsägelser

Matilda Rosenquist (M) har den 7 januari 2014 inkommit med en avsägelse och begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige från och med den 15 januari 2014.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att befria Matilda Rosenquist (M) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige från och med den 15 januari 2014.


§ 15 Valärenden

Inga valärenden inkomna till och med den 20 december 2013.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.


Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp