Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 06 Delårsrapport 2013 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Utfallet för delårsrapporten 2013 ligger
1 562 000 kronor över budget. Prognosen för år 2013 är ett underskott mot budget på
1 000 000 kronor. Prognosen grundar sig på ökade kostnader i samband med en översyn av förbundets styrning samt utbyte av datorer och uppdatering av dataprogram, som inte är budgeterade.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har översänt delårsrapporten för år 2013. Intäkterna för tillsyn och ärendehandläggning är 104 000 kronor lägre än budget och kostnaderna är 1 666 000 kronor lägre än budget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att godkänna delårsrapport 2013 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp