Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 05 Översyn av Nynäshamns helägda kommunala bolag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avveckla tre
bolag som ägs av kommunen under 2014. Bolagen är Alkärrsplan AB, Turist
Nynäs AB och Nynäshamns Offshore AB.

Nynäshamns kommun innehar sju aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Tre av dessa bolag går inte längre med vinst och därför föreslår kommunstyrelsen att dessa tre avvecklas under 2014.

1. Alkärrsplan AB

Bolaget är sedan april 2010 helägt av kommunen. Bolaget ska bygga, förvalta och sälja fastigheter samt utveckla Nynäshamns stadskärna. Bolaget har inte haft några intäkter sedan verksamhetsåret 2010 och under 2012 hade bolaget extra kostnader i form av underhåll av fastigheten. Bolaget har per 2013-08-31 bankmedel uppgående till 5 076 kronor och en skuld till kommunen på totalt 2 804 104 kronor.

2.  Turist Nynäs AB

Verksamheten i bolaget har varit vilande under 2012 och har varit det sedan 2006. Under åren har bolaget enbart haft kostnader för revision samt intäkter i form av ränta. Bolaget har per 2013-08-31 bankmedel uppgående till 661 053 kronor.

3. Nynäshamn Offshore AB

Bolaget registrerades i februari 2009. Syftet med bolaget var att främja användningen av miljöel i kommunen. Under 2012 har ingen verksamhet bedrivits. Bolaget har sedan starten endast haft kostnader i form av bankavgifter på cirka 1 000 kronor per år. Bolaget har per 2013-08-31 bankmedel på 244 818 kronor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Att avveckla bolagen Alkärrsplan AB, Turist Nynäs AB och Nynäshamn Offshore AB.

2. Att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra avvecklingen under 2014.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp